A médiáról, a kommunikációról értekeztek

Categories: Mi történt a plébánián

Október 26-án délelőtt  Dr. Bodó Márta, a Vasárnap hetilap és a Keresztény Szó folyóirat főszerkesztője Szatmárnémetiben,  a székesegyházi plébánia szervezésében a tavasszal megkezdett előadássorozat keretében megkezdett identitástudat-fejlesztő előadássorozat folytatásaként az egyház és a kommunikáció téma keretében arról értekezett, hogy szüksége van-e az egyháznak a médiára.

A két sajtóterméket húsz éve szerkesztő szakember átfogóan vázolta a kérdéskör elméleti, fogalmi vonatkozásait, nem kerülve meg a kommunikáció megítélésében észlelhető funkcionális egyenlőtlenségeket, feszültségeket sem.

A 21. században uralkodó médiarendszerek közül – amint erre az előadó rámutatott – a romániai lapok (is) az észak/közép-európai demokratikus korporalista modellhez tartoznak.

A kommunikáció kapcsán fontosnak tartotta a helyes megnevezések használatát, mert ezek gondolkodási formát, világlátást tükröznek. Félrevezetőnek  minősítette például a külföldi szakirodalomban használt „társadalmi kommunikáció” fogalomnak a magyar szakirodalomban elterjedt „tömegtájékoztatás” fordítását, amelyet a szakemberek kifogásolnak ugyan – nem tükrözi a körforgást, az állandó kommunikatív viszonyt –, mégis tovább használják.

A médiarendszerek működése és az egyház struktúrája különböző, nyilvánvaló, hogy ez ellentmondások, problémák szülője lehet. Az újságírónak azonban – a piaci verseny közepette is – belső etikai tartással kell működnie, kötelezi az etikai kódex.

Bura László