Modern tízparancsolat

1. Ne nyugtalankodj, ugord át árnyékodat!

2. Vesd le a “régi embert”, s öltsd magadra az újat!

3. Ne rohanj! Soha ne kelljen azt érezned, hogy “ellopják” az idődet!

4. Ne félj a magánytól! A magány beszél!

5. Gyakorold a hallgatást! Így tanulsz meg újra beszélni.

6. Nyisd ki a szemed, s a világ kavargó sokféleségéből csak azt fogadd-be, ami mannává válik benned.

7. Ízleld a levegőt, a vizet, a napot, az éjszakát. Hagy, hogy teljesen átjárjon minden, ami jó és szép.

8. Tedd bátran kockára szabadságodat.

9. Ha idegen helyre mész, használd ki a névtelenség adta alkalmat, hogy az legyél, aki vagy!

10. Ne siess! Ajándékozz az idődből! Tanulj látni és hallani! Ne szerepeket játssz, inkább játssz együtt másokkal.

 

*********************************************************************************************************

 

Sürgősségi “telefonszámok” a Bibliából

Ha szomorú vagy, hívd a János 14-et!

Ha valaki cserben hagy, hívd a Zsoltárok 27-et!

Ha termékenyebb szeretnél lenni, hívd a János 15-öt!

Ha bűnt követtél el, hívd a Zsoltárok 51-et!

Ha aggódsz valami miatt, hívd a Máté 6,19-34-et!

Ha veszélyben vagy, hívd a Zsoltárok 91-et!

Ha Istent távolinak érzed, hívd a Zsoltárok 139-et!

Ha hitednek erősítésre van szükséged, hívd a Zsidó-levél 11-et!

Ha magányos vagy, hívd  Zsoltárok 23-at!

Ha keserű és kritikus lettél, hívd az 1 Korintus 13-at!

Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Máté 11,25-30-at!

Ha a világ nagyobbnak tűnik Istennél, hívd a Zsoltárok 90-et!

Ha honvágyad van, hívd a Zsoltárok 121-et!

Ha imáid gyöngék és önzőek, hívd a Zsoltárok 67-et!

Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józsue 1-et!

Ha depresszióba estél, hívd a Zsoltárok 27-et!

Ha elvesztetted bizalmadat az emberekben, hívd az  Korintus 13-at!

Ha az emberek rosszindulatúak, hívd a János 15-öt!

Ha elcsüggedtél a munkában, hívd a Zsoltárok 126-at!

 

*************************************************************

 

Az isteni szeretet ünnepei

Amikor szeretet ünnepéről beszélünk, leginkább Karácsonyra gondolunk. Beszélnek róla azok, akik csak a család ünnepét látják benne. Pedig ennél sokkal több: az isteni szeretet ünnepe, hogy Isten elküldte Fiát a világba, megajándékozta a világot. Az isteni szeretetnek nagyon sok ünnepe van. Mondhatnánk mindegyik ünnep az. Ebben a hónapban több ilyen van.
Pünkösd. A Szentlélek eljövetelének ünnepe. Jézus az utolsó vacsorán megígéri a Szentlelket: „Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót küld nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét…” (Jn 14,15-16). Jézus szerette apostolait, látta gyengeségüket, félelmüket, megígéri, majd el is küldi a Szentlelket. Ahogy Isten szeretete abban mutatkozott meg, hogy egyszülött Fiát küldte a világba, úgy szeretetének másik jele, hogy elküldte Szentlelkét is. Isten szeretetének a jele, hogy minket is eláraszt Lelkével. A Lélek által a lélek cselekedeteit tudjuk véghezvinni, melyek Szt. Pál apostol szerint a következők: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. (Gal 5,22) Minden szeretet a lélek és a szív mélyéből indul, nem a testből.
Szentháromság vasárnapja. Pünkösd utáni vasárnap a Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság egy szeretetközösség. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek összetartó ereje a szeretet. „Isten maga a szeretet” – írja Szt. János apostol levelében. Ha Isten a szeretet, akkor a benne lévő személyek is a szeretet hordozói. Az Atya szeretetből teremtette meg a világot, az embert, és „úgy szerette, hogy egyszülött Fiát adta érte” (Jn 3,16). Jézus, a Fiúisten, szeretetből váltotta meg a világot, mert „nagyobb szeretete senkinek sincs, mint aki életét adja barátaiért.” (Jn 15,13). A Szentlélek, mely eláraszt és megszentel bennünket, pedig a szeretet lelke.
Úrnapja – Jézus testének és vérének ünnepe. Az utolsó vacsorán Jézus szeretett tanítványaival volt együtt. A kenyeret és a bort, mint saját testét és vérét nyújtja nekik. Sokat beszélt az élet kenyeréről: „aki eszi az én testemet és issza az én véremet annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon.” (Jn 6,56) Az élet kenyere pedig nem más, mint a saját teste. Ez a test pedig tápláléka lelkünknek. Az isteni szeretet ajándéka. Jézus azt ígérte: én nem hagylak árván titeket. Itt maradt közöttünk az Eukarisztiában.
Jézus Szíve ünnepe. A szív az érzelem, a szeretet vagy éppenséggel a gyűlölet központja. „Egyik katona lándzsával megnyitotta oldalát, melyből vér és víz folyt ki.” (Jn 19,34) Jézus Szívének szeretete a legvégsőkig ment, a véráldozatig. Ha Jézus Szívéről beszélünk, csakis irgalomról, megbocsátásról, szeretetről beszélhetünk. De ő nem csak beszélt a szeretetről, hanem szeretett is: a bűnöst, a kitaszítottat, az elesettet, a gyengét. Mindenkit. Csak a képmutatást nem, a látszat vallásosságot nem.
Ünnepeljük bensőségesen a szeretetnek ezen ünnepeit.
***********************************************************************************************************

 

Alleluja, Krisztus feltámadt!

Húsvét hitünk legfontosabb eseménye, a legnagyobb jó hír, az ünnepek ünnepe. Hisz Krisztus feltámadása nélkül nem lenne számunkra sem üdvösség, sem élet, sem egyház, sem szentségek, sem öröm, sem remény. Szentpáli megfogalmazással élve: hiábavaló lenne a mi hitünk. Húsvét nélkül befejezetlen lenne Jézus megváltói műve, nem sokat érnénk tanításával, nem lenne elérhető és megszerezhető az örök élet. Azért is sajátságos húsvét ünnepe, mert amióta világ a világ, ez a legnagyobb világtörténeti esemény: Valaki legyőzte a halált. Ez puszta emberi erőlködéssel lehetetlen. Maga az Isten bizonyítja itt be azt, hogy a halál nem vég, hanem kezdet, érdemes tehát élni. Húsvét óta tudjuk, hogy a legértelmetlenebb helyzetekben, a legembertelenebb szenvedésekben is jelen van az Isten. Ez a húsvéti örömhír lényege. A halállal megváltozik az élet, de nem szűnik meg…

A feltámadt Jézus először az asszonyoknak jelent meg… Jézus leghűségesebb barátainak nem a férfi apostolok, hanem a nők, a jámbor asszonyok bizonyultak. Jézus nem egyszer megszégyenítette az öntelt farizeusokat, amikor “leereszkedett” a nőkhöz és elfogadta szolgálatukat, szeretetüket. Jézus jobban becsülte kora férfiainál a nők háttérmunkáját, ragaszkodását: jobban értékelte hűségüket. Tudta jól, hogy a nők hamarabb ráéreznek az igazságra, sokkal jobban ismerik a fájdalmat, a szenvedést és a halált is, mint a férfiak. Talán épp ezért tisztelte meg őket húsvétkor azzal, hogy a feltámadás első hírnökei, az apostolok apostolai lettek…

Húsvét tele van szimbólumokkal, jelképekkel, népszokásokkal. Az előbbiek, vagyis a jelképek közé tartozik a bárány, a tojás, sőt még a nyúl is. Mindhárom az újjászületést, a halálból fakadó életet, illetve az ártatlanságot jelképezi. Ráadásul a húsvét a tavasz nagy ünnepe is, amikor a természet újjáéled, valóságos csodaként újjászületik. Mint mindannyian tudjuk, régebben a vallási és a profán élet szorosabban összetartozott. Az ember csak az újkorban tépte el a transzcendens világgal kapcsolatos szálait és magyarázza Isten nélkül a világot. De a népszokásoknak (locsolás, húsvéti eledelek) is közük van a keresztény tanításhoz, ráadásul a népi bölcsesség egyfajta gazdagságot és színt ad a vallásos tanoknak. Az egyház ezért ápolja ezeket a szokásokat, hiszen ezek is az istenfélő ember hitét erősítik. Sebestyén Péter

 

*********************************************************************************************

 

Keresztút – egy percben

1. Ártatlanul elítélnek. – Hallgatsz.

2. Rád teszik a keresztet. – Vállalod.

3. Elvágódsz a teher alatt. – Felállsz.

4. Édesanyád vigasztal. – Búcsúzol tőle.

5. Tartalékolnak. – Ezt is elfogadod.

6. Veronika kendőjét nyújtja. – Hálás vagy érte.

7. Elterülsz a földön. – Újra nekiindulsz.

8. Asszonyok siratnak. – Másokért aggódsz.

9. Végsőkig kimerülsz. – Mégsem adod fel.

10. Kifosztanak. – Szíved végtelenül gazdag.

11. Keresztre szögeznek. – Most vagy a leggazdagabb.

12. Kileheled a lelked. – Így győzöl a halálon.

13. Édesanyád ölében tehetetlennek tűnsz. – Mindenkinél erősebb vagy.

14. Eltemetnek. – Örök életre támadsz.

 

*****************************************************************

 

A böjtről

A nagyböjt elsősorban nem a lemondás, hanem az odaadás időszaka. Azért mondok le bármiről is, hogy ezáltal szabadabban adhassam oda magam az Úrnak.

Minél bátrabb böjtöt vállalok, annál jobban megtapasztalom ezt a szabadságot. De a böjtnek mindig lelki fölajánlásnak is lennie kell, különben össze lehetne keverni egy kiadós fogyókúrával. Semmi köze a kettőnek egymáshoz! Ez a szent negyven nap lelki emberré tehet minket. Mit tehetünk azért, hogy ez valóban így legyen? Minden lemondásomat Krisztusnak ajánlom föl. Sosem feledkezem meg arról, hogy mindezt Őérte vállalom.

A nagyböjt lelki tartalmához szeretne segítséget nyújtani a Hajdúdorogi Egyházmegye honlapja azzal, hogy minden napra apró feladatot tartalmazó üzenetet küldenek. 

Néhány falatka előre:

1. hétfő: Ma reggel – vagy amikor eszembe jut, többször is – segítségül hívom a Szentlelket az egész nagyböjtre: Ki mindeneket betöltesz, jöjj el, és lakozzál mibennünk.

2. kedd: Ma odafigyelek a köszönéseimre. Akivel találkozom, azokhoz az első szavam a békesség átadásának eszköze legyen. Ezeken keresztül próbálom közvetíteni Isten szeretetét, békéjét. Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. (Jn 14,27)

3. szerda: Ma az idősekre figyelek oda, hogy érezzék meg rajtam keresztül Isten szeretetét. Tudom, türelem is kell, de nem felejtem el, hogy egy hosszú élet fáradtsága gyűlt össze bennük. Sokat segíthetek azzal, ha meggyengült testüket kiegészítem a magam erejével. Hiszen azért kaptam, hogy szolgáljak vele. Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon. (Mk 10,45)

4. csütörtök: Ma megpróbálom vinni mások keresztjét. Körbenézek, hogy kinek a számára lehetek én Cirenei Simon. Ezzel Jézus keresztjén könnyítek. Kiegészítem testemben azt, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik. (Kol 1,24)

5. péntek: Ma bátor leszek. Sok olyan helyzet van, amelyben meghunyászkodom. Szelídséggel, alázatoskodással leplezem a gyávaságomat. Pedig erre semmi okom. Van egy barátom, aki mindenható. Ezek után aligha van okom bármitől, bárkitől is félni. Akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek. (Jn 1,12)

A többi legyen meglepetés! Áldott, szent nagyböjtöt minden kedves testvérünknek!

Magyar Kurír

 

                       ******************************************************************************************

 

Ferenc pápa:      Szükségünk van korszerű szentekre

Szükségünk van reverenda és fátyol nélkül szentekre.Szükségünk van farmeros és tornacipős szentekre. Szükségünk van szentekre, akik moziba mennek,zenét hallgatnak,és barátaival sétálnak.Szükségünk van szentekre,akik Istent teszik első helyre, de az egyetemen is kitűnnek.Szükségünk van szentekre, akik időt találnak a mindennapi imára. és képesek a tiszta szerelemre, vagy a tisztaságot megszentelik… Szükségünk van korszerű szentekre, XXI. századi szentekre, akik erre a korszakra alkotják meg a lelkiségüket.

Szükségünk van olyan szentekre,akik el vannak kötelezve a szegények iránt és a szükséges szociális változások iránt. Szükségünk van a világban élő szentekre, a világban megszentelődő szentekre,akik nem félnek a világban élni. Szükségünk van kólát ás hot-dogot fogyasztó,internetező és Ipod-ot használó szentekre.

Szükségünk van olyan szentekre, akik szeretik az Eucharisztiát,és nem szégyellnek a hétvégén sört inni vagy pizzát enni barátaikkal. Szükségünk van olyan szentekre ,akik szeretik a mozit, színházat, a zenét, a táncot, sportot.Szükségünk van társaságot kedvelő szentekre ,akik nyitottak, normálisak, barátságosak, vidámak és jó barátok.

Szükségünk van olyan szentekre, akik e világban élnek  és meg tudják ízlelni a világ jó és tiszta dolgait,de mégsem világiasodnak el…  Legyünk hát ilyennek.

logo