Beszámoló az Árpád-házi Szent Erzsébet nőszövetség 2016-os évi munkájáról

„Örvendjetek az Úrban szüntelen! Újra csak azt mondom: örvendjetek! Lelki jóságtokat ismerje meg mindenki. Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmiért. Minden ügyetekben hálaadással párosult imádsággal és könyörgéssel terjesszétek kéréseteket Isten elé. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban.”  (Filippiekhez 4,4-4,7) Szent Pál Filippiekhez írt levelének részletével adunk hálát…

Istenre bízzák az eredményeket

Szatmárnémetiben tanácskoztak az erdélyi római katolikus nőszövetségek augusztus 29-31 között. Többek között Barótról, Borszékről, Brassóból, Besztercéről, Csíkcsicsóról, Csíkszeredából, Csomaközről, Felsőbányáról, Kolozsvárról, Krasznabéltekről, Margittáról, Marosvásárhelyről, Mezőpetriből, Nagybányáról, Nagykárolyból, Nagyváradról, Nyárádremetéről, Parajdról, Székelyudvarhelyről, Tusnádfürdőről, Tasnádról és Zilahról jöttek római katolikus nőszövetségi vezetők és -tagok az augusztus utolsó három napján tartott, tizenhetedik erdélyi találkozójukra. A mintegy nyolcvan személy…

Az Árpád-házi Szent Erzsébet nőszövetség megalakulása

1990 januárjában Romániában már kezdtek újra alakulni a katolikus nőszövetségek, elsőként a gyulafehérvári egyházmegyében Kolozsvár központtal, majd Temesváron és Váradon. Reizer Pál püspökhöz 1990 decemberében érkezett felkérés a nőszövetségek alakulására. A püspökúr szorgalmazta is, és 1991 februárjában a Zárda templom sekrestyéjében gyűlnek össze első alkalommal azok a nők akik tagjai kívántak lenni a szervezetnek. Ft….