Virágvasárnap- Április 13

Categories: Hírdetések

1. Nagycsütörtökön délelőtt 10 órai kezdettel Olajszentelési szentmise lesz a Székesegyházban. Egyházmegyénk papsága részt vesz ezen a szentmisén és megújítja a papszenteléskor tett igéreteit.

2. Nagycsütörtökön este 7 órakkor arról emlékezünk meg, hogy az Úr Jézus nekünk adta a legméltóságosabb Oltáriszentséget.  A szentmise után szentségimádás kezdődik bezárt tabernákulum előtt annak emlékére, hogy Nagycsütörtök éjszakáján a Getszemáni kertben Jézust még övéi is magára hagyták.

3. Nagypénteken délután 3 órakkor keresztúti ájtatosságot tartunk. Este 7 órakkor kezdődik a gyászszertartás. A szertartás 3 fontos része: igeliturgia, hódolat a kereszt előt és a szentáldozás. Ne felejtsük el, hogy Nagypénteken szigorú böjt van!

4. Nagyszombaton reggel 7 órakkor kitesszük az Oltáriszentséget a Szentsírhoz. A hívek ott egész nap látogathatják. A Vigilia szentmiséje a Székesegyházban este fél 9 órakkor kezdődik.  Szentmise után a feltámadási körmenetet a Székesegyház előtti téren tartjuk, kezünkben égő gyertyával. Hozzunk magunkkal gyertyát.

5. Nagypénteken és Nagyszombaton délelőtt nincs semmiféle szertatás.

6. Ételszentelésre Nagyszombat éjszakáján a feltámadási körmenet után, és Húsvétvasárnap reggel a 7 órai szentmise után kerül sor.