Önátadás éve

Categories: tematikus

Ft. Egeli Ferenc mutatta be a 2014-2017-es évek tematikáját a Lelkipásztori Napokon.

 A közös tervezésen túl a közlés, egyeztetés volt a Lelkipásztori Napok fontos célja, így tehát a 2014-2017-es, négy éves tematikus időszak alapvonalait, a logóban, plakátban történt megjelenítést is elmagyarázták a résztvevőknek.

 Ft. Egeli Ferenc püspöki titkár előadásában visszatekintett az eltelt tíz évre – A zsinat lezására (2004), Eucharisztia Éve (2005), Biblia Éve (2006-2007), Imádság Éve (2008), Szent Pál Éve (2009), Hivatások Éve (2010) Szeretetszolgálat Éve (2011), Misszió Éve (2012-2013) -, majd kihangsúlyozta, az eltelt időszaknak nagyon sok pozitív eredménye van: “Az elgondolás a tematikus évek sorozatában az volt, hogy próbáljunk a ciklusunk első felében elmerülni Isten-kapcsolatunkban, majd ezután kimenni az emberek közé és megmutatni hitünk eredményeit. Az elmúlt évben a püspökség lelkipásztori irodáival már egy komolyabb felmérést is végeztünk arra vonatkozólag, hogy milyen vívmányokat mondhatunk magunkénak, és ebből megállapítottuk, hogy talán a legnagyobb eredménye ennek az időszaknak, hogy felébresztette a tudatot az emberekben, miszerint ők fontos tagjai az egyházmegyének. Nem csupán arra vannak meghívva, hogy vasárnaponként templomba járjanak, hanem arra is, hogy tevőlegesen bekapcsolódjanak és éljék meg a hitüket. Ilyen szempontból a közösség építése volt az egyik legnagyobb eredmény. Sikerült megszólítani a célcsoportokat, sikerült az embereket ráébreszteni arra, hogy nekik felelős helyük van, tevőleges részük van az egyház életének alakításában. Ez a legfontosabb tőkénk, amiből meríteni tudunk. Továbbmenve, azt is felmértük, hogy vannak olyan területek, amelyekre jobban oda kell figyelnünk, a különböző – egyházmegyei, esperességi, plébániai szintű – programokon, mintha a kifáradás jelei látszanának. Másik hiányosságunk, hogy bizonyos rétegeket még nem tudtunk elérni, nem tudtunk nekik megfelelő programokat szervezni, őket jobban bevonni. Ez még kihívásként áll előttünk. Aztán a társadalomban zajló folyamatokra, a demográfiai helyzetre is nagyobb figyelmet kell fordítanunk. Ugyanide tartoznak a médiából érkező impulzusok, amelyek hatnak híveinkre, gondolkodásmódjukat befolyásolják: a liberalizmus és a közömbösség – választ kell találnunk rá, hogyan tudjuk ellensúlyozni.”

A következő évek: “Ezekből merítve gondoltuk, hogy tematikát tekintve a következő, két éves időszakunk az Önátadás Éve címet kapja „Evezz a mélyre” (Lk 5,4) mottóval, az azt követő két év pedig a Krisztus-közösség Éve lesz „Értük könyörgök” (Jn 17,9) jelmondattal. Az első részben szeretnénk egyénenként önmagunkba tekinteni, majd az időszak második felében a közösség felé fordulni.

Az Önátadás Évében tehát a szívünk mélyére akarunk hatolni – és itt a szívet bibliai értelemben vesszük, mint az összes emberi képességünket, értelmünket, akaratunkat, érzelmünket összefoglaló központot. Ilyen módon akarunk mi szív exament, szívvizsgálatot végezni. Magunkat kell megvizsgálnunk Isten szemével, és lelki eszközökkel, amihez a mai nap akar lendületet adni, de esperességi és plébániai szinten is lesznek ezzel kapcsolatos foglalkozások. Lelkigyakorlatokat vagy triduumokat majd erre szeretnénk építeni, zarándoklatokat kapcsolnánk hozzá, ösztönöznénk, hogy forgassuk gyakrabban a Szentírást, és egyáltalán legyen bátorságunk Krisztussal együtt a lelki életünk mélyére tekinteni.