Statisztikai adatok – 2015.

Categories: Hírdetések

A Székesegyház plébánia 2015-ös statisztikai adatai:

Családok száma: 1439. Hívek száma: 2815.

Keresztelések: 74. Ebből: 44 fiú és 30 leány. 27 megkeresztelt gyermek tartozik a plébániához, a többit más helyről (városból, külföldről hoztak)

Házasságkötések: 32. Ebből csak öt esküvő kötődik a plébániához, a többi pár más plébániáról jött.

Temetések: 56. Legidősebb 94 éves, legfiatalabb 24 napos.

Elsőáldozók száma: 16 gyerek.

Megbérmáltak száma: 39 fiatal.

Vasárnapi szentmise látogatások: a nyilvántartott hívek 40%-a jár szentmisére.

A bejegyzett hívek kb. 50% fizet egyházi hozzájárulást.

A családok, illetve a hívek számát a számítógépes nyilvántartás szerint tettük közzé. Vannak családok, hívek, akik nem tartják a kapcsolatot az plébániával, így ők nem szerepelnek a nyilvántartásban.