Plázakultúra és Egyház

Categories: Mi történt a plébánián

Rendkívüli tartalmas előadásban részesült mindaz ki június 21. szombat délelőtt 11.órakor részt vet Ft. Dr. Diósi Dávid teológiai tanár prezentációján a székesegyházi plébánia által szervezett előadássorozat keretében. Plázakultúra és Egyház -Az olcsó „sikerstratégiák” hiábavalóságáról-címmel, előadásában korunk egyik időszerű kérdéséről értekezett, elemezte a bevásárlóközpontokban a fogyasztói társadalom számára vásárlás és szórakozás közben beadagolt, minden erőfeszítés nélkül megszerezhető, elsajátítható „kultúra” és az értelmileg megindokolt, hagyományokra épülő, az egyház által képviselt liturgikus kultúra közötti ellentétet.

Előadása első részében körültekintően felvázolta a pláza polisz prototípusát, ennek szellemiségét, lelkiségét és rámutatott arra, hogy ez „manipulatív, illúziókat keltő értékvilágra épít, a horizontális transzcendencia érzését igyekszik bennünk elültetni”. Ebben az ember önnönmagára támaszkodva saját világot akar magának megteremteni, s ezt az utánzás, „majmolás” hajlama révén teszi. Mindez azt a veszélyt hordozza magában, hogy általa átformálódik a társadalom gondolkodása.

Az előadó a plázakultúra vonásainak jellemzésével párhuzamosan azt is áttekintette, hogy a valláson és egyházon belül, melyek azok a törekvések, amelyek a fogyasztás és haszonkalkuláció hatásáról tanúskodnak, s ezek hogyan hatnak a liturgia szellemére: „Észre sem vesszük, s meglopjuk Isten mélységét, titokzatosságát. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az ilyen liturgiában az ember megteremti önmagát és külön bejáratú világát, miközben szem elől téveszti, mi több, szívéből kiirtja Isten teremtő művét.”

Végkövetkeztetésképp megállapította, hogy a posztmodern világban az egyháznak óvatosnak kell lennie: „Az egyház liturgiája nem lehet az illúzió forrása. Ezért a plázakultúra minden megnyilvánulása idegen test számára. Kerülnünk kell minden gyors sikert ígérő tüneményt, minden olyan sikerstratégiát, ami az embert csak látszólag nyugtatja meg, valójában azonban önmagába zárja. Istennek kell eget bontanunk.”

A jelenlévők kérdései és a hozászolások azt tanúsították, hogy az előadásban elemzett témakör, az elemzés megállapításai és következtetései gondolatatvilágukat fejlesztő, termékenyítő hatású volt.

DSC05916

 

 

DSC05920

DSC05919