Hírdetések

Április 9.

Ma d.u. 5 órától keresztúti ájtatosság lesz, melyen a családcsoport énekel. Este 8 órától a Kálvária templom kertjlben lesz ifjúsági keresztút. Nagyheti szentmisék, szertartások rendje: Nagycsütörtökön: d.e. 10. olajszentelési szentmise este 7. szentmise az utolsó vacsora emlékére Nagypéntek: d.u. 3. keresztúti ájtatpsság este 7. igeliturgia, hódolat a kereszt előtt, szentáldozás Nagyszombat: 7 órától szentségimádás estig…

Március 19.

Hétfőn, március 20.-án, lesz a vasút melletti Szt. József templom búcsúünnepe. D.e. 9 és 11 órakor lesznek szentmisék. Kedden este fél 7-től, a szentmise után hitmélyítő találkozó lesz a Biblia-csoport számára a plébánián. Szombaton, Gyümölcsoltó Boldogasszony, az angyali üdvözlet ünnepe van. A szentmiséket vasárnapi rendben tartjuk. Jövő vasárnap virradóra áttérünk a nyári időszámításra. Az órát…

Március 12.

Nagyböjtben  minden vasárnap d.u. negyed 6-tól keresztúti ájtatosságot tartunk. Kedden d.u. 5 órától a a Nőszövetség vezetésével van keresztút. Fel lehet ajánlani a jövedelmi adó 2%-át a plébánia javára. Nyomtatványt a plébánia adataival a sekrestyáben vagy a plébánia irodáján lehet kapni. Nagyböjt 5. vasárnapján, április 2-án, az esti szentmisén szolgáltatjuk ki a betegek szentségét. Azok…