Hírdetések

Április 3.

Ma, Irgalmasság vasárnapján, d.u. 3 órától szentségimádást tartunk. Kedden este fél 7-től, a szentmise után, Biblia-órát tartunk a plébánián. Témája: találkozás a feltámadt Krisztussal. Nagypénteken a Szentföld javára gyűjtöttünk. 1.000 lej gyűlt be. Köszönjük szépen.

Húsvétvasárnap

   Krisztus feltámadt! Áldott húsvéti ünnepeket! Húsvéthétfőn a szentmiséket vasárnapi rendeben tartjuk. Csütörtökön a d.u. 5 órától kezdődő szentségimádást és az azt követő szentmisét papi és szerzetesi hivatásokért ajánljuk fel. Az irgalmasság éve van, jövő vasárnap pedig az irgalmasság vasárnapja. Az egyházmegye templomaiban az irgalmasság vasárnapján d.u. 3 órától szentségimádást tartanak. Itt a Székesegyházban is…

Virágvasárnap

Ma d.u. 17,15-től keresztúti ájtatosságot tartunk. Este 8 órától a Kálvária templom udvarában lesz ifjúsági keresztút. Nagyheti szertartások rendjét a Miserend – Szentmisék ezen a héten rovatban találhatjuk meg. Jövő vasárnap vagyis Húsvétvasárnap virradóra áttérünk a nyári időszámításra. Az órát egy órával előbbre kell vinni. Rövidebb lesz az éjszaka.