Művészet és liturgia – Lehet-e szárnyalni keretek között?

Categories: Mi történt a plébánián

Március 5-én Sabau-Trifu Cristina tartott szakrális művész tartott előadást a Keresztény Agora keretében: Lehet-e szárnyalni keretek között? – Művészet és liturgia címmel. Bevezetőben visszatekint az eltelt három évre, amióta a Keresztény Agora működik a plébánián. Tulajdonképpen a művésznő ennek az előadássorozatnak a szervezője, a motorja. Ezek után rátért az előadásra. Van-e létjogosultsága napjainkban az egyházi művészet, hiszen többen a művészek közül már idejét múltnak tartják.Az előadó szerint az egyházművészet feladatát három cél elérése határozza meg:

1. A keresztény hagyomány ápolása és továbbfejlesztése,

2. A keresztény identitás megerősítése,

3. Egy másik dimenzióba, a szakrális dimenzióba való belépés segítése.

Az előadó szerint: Mivel a liturgia a maga történelmi fejlődésében dinamikus esemény, alakulása nem zárult le, misztériumát állandóan átértékeljük, mindvégig úgy éreztem, hogy egyházművészeti alkotásaimban a szerves vonalvezetést kedvelem, mert rugalmas, mert a természetből kölcsönzi formáit és ez által közel áll az emberi lélekhez és az Isteni Igazságokhoz. Ugyanakkor a természetből kölcsönzött formák ihletforrásokként nemcsak azért értékesek, mert végtelen harmóniát és egyensúlyt sugallnak, hanem a vonalvezetés által, mely az élőlények, főleg a növények világából inspirálódik, közel állhat legbelsőbb énünkhöz, a növekedést sugallja, az Istenkeresés útjára ösztönöz. Ez az irányzat ellentmond a funkcionalizmus törekvéseinek, a típusterveknek, kihangsúlyozván minden templom egyediségét, sajátos szellemiségét. 

Az előadást vetítéssel tette még színesebbé és érdekfeszítőbbé, melyben megtekinthettük néhány jellegzetes munkáját az erdélyi és a szatmári egyházmegyéből, valamint görög katolikus templomokban végzett munkájából. Munkái egy részét férje, Lucian, segítségével végezte. Miseruhái is egyediek, mindegyiknek megvan a maga jelentése, üzenete. Több mint 30 templomban található oltár, oltárkép, szentély bútorzat. Ezenkívül még számos templomban üvegfestményei találhatóak.