Július 5.

Categories: Hírdetések

  • Ma elsővasárnapi szentségimádás lesz. D.u. 5 óráról csendes, 6 órától a Nőszövetség vezetésével.
  • Hétfőn, szerdán és pénteken 10-13 óra között szabadidős foglalkozást tartunk a gyermekeknek a plébánia hittantermeiben.
  • Szt. Péter és Szt. Pál apostolok ünnepén a perselyt a Szentszéknek, a Szentatyának ajánlottuk fel. Ezer lej gyűlt be. Köszönjük szépen.
  • A Szt. József, a munkás Férfiszövetség e hónap közepén 20 kárpátaljai gyermek táboroztatását szeretné biztosítani. A hatnapos tábor összköltsége 5400 lej. Ha a kedves hívek ehhez szeretnének hozzájárulni, pénzadományukat a kijáratnál feliratozott perselybe szíveskedjenek elhelyezni.