Február 7.

Categories: Hírdetések

  • Február 7-én, vasárnap, farsangi engesztelő szentségimádást tartunk a 11 órai szentmisétől az esti szentmiséig.
  • Szerdán, Hamvazószerda, a Nagyböjt kezdete. A szentmiséket hétköznapi rendben tartjuk. Hamvazószerda szigorú böjti nap.
  • Jövő héten vakáció van. Szerdán és pénteken d.e. 10-13 óra között szabadidős foglalkozást tartunk a gyermekeknek a plébánia hittantermében.
  • Február 7. – 14. között egyházmegyénkben a házasság hetét tartjuk. Programjait az egyházmegye honlapján találhatjuk meg: www.szatmariegyhazmegye.ro
  • Nagyböjt folyamán kedden és vasárnap d.u. 5 órától tartunk keresztúti ájtatosságot.