Február 21.

Vasárnap 17,15-től, kedden 17 órától tartunk keresztúti ájtatosságot a Székesegyházban. Fel lehet ajánlani a jövedelmi adó 2%-át a plébánia javára. A plébánia adatai: Parohia Romano Catolica Catedrala. Cod fiscal: 4038580. Cod IBAN: RO60BRMA0310034793800000.

Február 14.

Ma d.u. 5 órától a keresztutat a családok végzik. Kedden d.u. 5 órától a Nőszövetség vezetésével lesz keresztúti ájtatosság. Kedden este a szentmise után a Biblia-csoport számára tartunk Hitmélyítő találkozót. Témája: a keresztény öröm. A Szt. József, a munkás Katolikus Férfiszövetség szervezésében nagyböjti lelkigyakorlatra kerül sor a Hildegárda plébánián március 4.-5. között, ahová szívesen várják…

Február 7.

Február 7-én, vasárnap, farsangi engesztelő szentségimádást tartunk a 11 órai szentmisétől az esti szentmiséig. Szerdán, Hamvazószerda, a Nagyböjt kezdete. A szentmiséket hétköznapi rendben tartjuk. Hamvazószerda szigorú böjti nap. Jövő héten vakáció van. Szerdán és pénteken d.e. 10-13 óra között szabadidős foglalkozást tartunk a gyermekeknek a plébánia hittantermében. Február 7. – 14. között egyházmegyénkben a házasság…