Beszámoló az Árpád-házi Szent Erzsébet nőszövetség 2016-os évi munkájáról

Categories: Nőszövetség

„Örvendjetek az Úrban szüntelen! Újra csak azt mondom: örvendjetek! Lelki jóságtokat ismerje meg mindenki. Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmiért. Minden ügyetekben hálaadással párosult imádsággal és könyörgéssel terjesszétek kéréseteket Isten elé. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban.”  (Filippiekhez 4,4-4,7)

Szent Pál Filippiekhez írt levelének részletével adunk hálát Istennek az elmúlt esztendőért.

A 2016-2017-es esztendő a „Krisztus-közösség Éve”, mottója „Értük könyörgök” (Jn 17,9).

Fordítsunk különös gondot arra, hogy családjaink a szeretet és egység közösségében éljenek, hogy ellenálljanak minden gyűlöletnek és elűzzük azt otthonainkból. A szeretet otthon kezdődik. Sok múlik azon, hogyan szeretjük egymást. Alapozzuk életünket a szeretetre.” Szent Teréz anya.  S ezt a szeretetet közösségünkben a nőszövetségben, plébániai közösségünkben , az egyházban és nemzetünkben is tudjuk élni.

Mint minden évben, az elmúlt évet is szentségimádással kezdtük a püspöki kápolnában január elsején, Szűz Mária Istenanyaságának ünnepén. Minden hónap első vasárnapján a Székesegyházban, negyedik vasárnapján a Zárdatemplomban imádkoztunk.

Minden hónap első csütörtökén a szentségimádást és az azt követő szentmisét papjainkért, szerzeteseinkért, papi és szerzetesi hivatásokért ajánlottuk fel.

Az Élő Rózsafűzért három rózsával imádkozzuk, mindenki a tizedet más-más szándékra ajálnja fel, a felajánlási imát minden hónapban találkozóink alkalmával együtt imádkozzuk.

Nagybőjtben minden kedden közös keresztúton imádkoztunk.

Örömmel díszítettük az oltárokat Úrnapján a város központjában tartott körmeneten és szolgáltunk a szentmisén, valamint Jézus Szíve kilenceden és egyházmegyénk búcsúünepén, Jézus Szent Szívének vasárnapján.

Májusban és októberben az esti szentmise előtti rózsafűzért tagjaink vezetik.

Márciusban, alakulásunk 25. évfordulóján, közös hálaadó szentmisén ünnepeltünk, március 22.-én.

Hálatelt szívvel ünnepeltük védőszentünk, Szent Erzsébet ünnepét. November 17.-én az Aquastarban, jótevőink jóvoltából, fürdőzéssel és közös ünnepi ebéddel kezdtük meg az Erzsébet-napot. November 18.-án szendvicseket készítettünk és elvittük a Hajléktalan szállóra, ezt követően a szentmisét a Nőszövetség élő és elhunyt tagjaiért ajánlottuk fel. Szombaton, 19.-én részt vettünk a Szent Erzsébet szobornál szervezett ünnepségen.

Március 4.-én mi szerveztük a Keresztény Nők Ökumenikus Világimanapját a Szentlélek templomban. Igét hírdetett lelkivezetőnk, Ft. Hársfalvi Ottó. Az imákat a Kuba-i nők állították össze, mottójuk: „ Fogadjátok be a gyermekeket, mert ezzel engem fogadtok be.” (Márk 10,13-16) Bogya Kis Mária tiszteletesasszony, az imanapok fő koordonátora és Bogya Kis Ferenc tiszteletesúr bemutatták Kubát, képekben a kivetítőn. Közösen imádkoztunk a református, görögkatolikus, unitárius és babtista nőtestvéreinkkel. Nőszövetségünk minden tagja lelkesen részt vett az ünnepségen és sok süteményt készítettek, hálásan köszönöm.

Július 13.-án Egyházmegyei napok voltak a Kosuth kertben. Az első alkalommal megszervezett ünnep jól sikerült, egyházmagyénk minden plébániája, közössége képviseltette magát.

Augusztus 6.-án a Nagykárolyi Nőszövetség ünnepelte alakulásának 25. évfordulóját, mi is velük ünnepeltünk.

Augusztus 29-31 között nőszövetségünk szervezte az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesületének XVII. Őszi Találkozóját a Szent Alajos Konviktusban. A vendégeket hétfőn délben 12 órától fogadtuk a bentlakásban. A szentmise 18 órakor kezdődött a Szent János Evangélista (Hildegárda) templomban, aztán közös vacsora és szállás a Konviktusban. Kedden reggel 9 órától megnyitó beszédet mondott Ft. Hársfalvi Ottó, általános püspöki helynök, Ft. Kovács Sándor, országos lelkivezető, Fábián Mária, országos elnökasszony, valanimt én is köszöntöttem az egybegyülteket. Előadást tartott Ft. Hársfalvi Ottó „A szatmári egyházmegye és vértanú püspöke” címmel. Ezt követően az elnökasszonyok beszámolói következtek.

Délután vendégeinkkel ellátogattunk a nagykárolyi Károlyi kastélyba és a kaplonyi kriptába. Az esti szentmisét a Székesegyházban tartottuk, amit koncert követett a nagykárolyi Consonancia együttes, régi zenekar.

Augusztus 31.-én reggel folytatódott a nőszövetségek beszámolója, amit látogatás követett a püspöki palotában, valamint a Boldog Scheffler János vértanú püspök tiszteletére berendezett termet mutattuk meg vendégeinknek.

12 órától főpásztori szentmise volt a Székesegyházban. Szentbeszédében Msgr. Ft. Schönberger Jenő megyéspüspök emlékeztetett bennünket, hogy az Anyaszentegyháznak szüksége van ránk, és a jó Isten is számít a szolgálatainkra. “Az ő meghosszabbított kezei vagytok. Köszönöm nektek mindazt, amit Isten szeretetéből tesztek felebarátaitokért, és kérem az Isten kegyelmét, hogy még sok erőt, kitartást, lendületet adjon nektek.”

Szentbeszédében arra kért bennünket, merjük munkánkat rábízni Istenre: “Ez nem a mi művünk, hanem az övé. Ha a mienk lenne, ha embertől lenne, akkor megszűnne. De az övé, és ő majd gondoskodik róla, hogy tovább éljen. Mi csak tegyük meg azt, ami a mi feladatunk.( A korinthusiakhoz írt levélből olvastunk (1Kor 3,1-9).) El kell gondolkodnunk nekünk is azon, vajon érzéki, világi vagy lelki emberek vagyunk? Felnőtt keresztényekként tudunk gondolkodni, cselekedni vagy még mindig gyerekcipőben jár a mi hitünk, az Istenképünk, nem tudunk még felnőtt módon gondolkodni? Ha rá merjük bízni magunkat a Szentlélek vezetésére és megtanuljuk az Úr Jézusnak a lelkületét, megértjük, mi fontos igazán: az, hogy vigyem Jézust, hogy én vele legyek, és mindenkire úgy tekintsek, ahogyan ő. Segítsen a jó Isten kegyelme mindannyiunkat, hogy merjük megtenni ezt az Istenre való hagyatkozást, merjük őszintén rábízni mindazt, amit elkezdtünk és teszünk. Legyen az övé, gondoskodjon ő róla, ahogyan gondoskodik rólunk is.”

A nőszövetségi fogadalom megújításával ért véget a szentmise.

Ebéd után búcsúztunk el nőtestvéreinktől és a Konviktus kápolnájában hálaénekkel köszöntük meg a Jóistennek a sok kegyelmet amit ezeken a napokon kaptunk Tőle. A visszajelzésekből úgy gondolom jól sikerült a találkozó és ezt hálásan köszönöm elsősorban lelkivezetőnknek aki maximálisan támogatott bennünket mindenben, sőt az anyagi fedezetet ő biztosította, valamint nőszövetségünk minden tagjának, akik mindenben segítettek, hogy ez a találkozó jól sikerüljön.

Szeptemberben az RMDSZ nőszervezetéhez társulva részt vettünk az „Együtt könnyebb”, daganatos betegek megsegítésére szervezett sétán és a vasárnapi perselypénzt felajálnva (3000 RON) plébániánk segítette a betegeket.

Október 8.-án Marosvásárhelyen szervezték az Ökumenikus Női Világimanap 25. évfordulóját, mi is részt vettünk az ünnepségen.

Október 22.-én a plébánia szervezésében Máramarosszigetre zarándokoltunk, 17-en voltunk jelen a nőszövetségből, szép nap volt.

Karitatív téren – Az öregek kórházotthonát látogató ( tésztasütő ) csoport ebben az évben is lelkesen, szeretettel végezte munkáját, nagy segítség, hogy 3 fiatal nőtestvérünk is társult ehhez a csoporthoz. Minden hónap harmadik vasárnapján látogattuk a betegeket, süteménnyel, olvasnivalóval, újságokkal kedveskedtünk nekik. Mindig nagyon várnak bennünket, mi pedig örömmel beszélgetünk velük, s feltöltődve térünk otthonainkba.

Húsvétra és karácsonyra 40-40 csomagot készítettünk és a plébániánkon rászoruló betegek, öregek, családok között osztottuk szét.

Segíteni tudtuk a Szent Rita közösséget, 500 lejjel, karácsony előtt adtuk át az adományt Ft. Szolomaier Sándor atyának.

Szívesen segítünk tanulni vágyó fiatalokat. Hajdú Tamás, akit néhány éven át segítettünk befejezte tanulmányait és július hónaptól dolgozik, megköszönte a segítségünket.

Börtönpasztorációt is végeztünk. Bár ritkábban mint az elmúlt években, de 2016-ban is többször felkerestük a fogvatartottakat Ft. Jakab Norbert atyával, mi a szentmise alatt énekeltünk és szolgáltunk és mindig meglepjük valamivel a szentmisére eljövő rabokat (rózsafűzér, kicsi keresztek, írószerszám, boríték, újságok, édesség, stb.).

Nagyon köszönöm lelkivezetőnknek, Ft. Hársfalvi Ottó atyának, lelki és anyagi támogatását, számíthat ránk a jövőben is, szeretnénk a plébániai közösséget továbbra is szolgálni.

Az elmúlt évben nem tudtuk volna megvalósítani azt a sok programot Isten kegyelme, lelkivezetőnk támogatása és a nőszövetség tagjainak áldozatos munkája nélkül. Hálásan köszönöm mindenkinek!

 

Kívánok mindenkinek békés, boldog, szeretetben gazdag új esztendőt, Isten áldásával!

Szent Pál szavaival búzditok mindenkit: „Bármit szóltok és tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek s adjatok hálát általa Istennek, az Atyának” (Kolosszeiekhez 3,17)

 

Szatmárnémeti                                                                       Répásy Mária

2017.01.09.