Az Árpád-házi Szent Erzsébet nőszövetség megalakulása

Categories: Nőszövetség

1990 januárjában Romániában már kezdtek újra alakulni a katolikus nőszövetségek, elsőként a gyulafehérvári egyházmegyében Kolozsvár központtal, majd Temesváron és Váradon. Reizer Pál püspökhöz 1990 decemberében érkezett felkérés a nőszövetségek alakulására. A püspökúr szorgalmazta is, és 1991 februárjában a Zárda templom sekrestyéjében gyűlnek össze első alkalommal azok a nők akik tagjai kívántak lenni a szervezetnek. Ft. Ardai L. Attila megnyitójában hangsúlyozta a szövetség létének és működésének fontosságát. Márciusban közel 100 nő gyűlt össze a püspökség nagytermében az alakuló ülésre, neve: Római Katolikus Nőszövetség, védőszentje Árpád-házi Szent Erzsébet. Megválasztják a vezetőséget is:
Lelki vezető – Ft. Ardai L. Attila kanonok
Tb. elnök – Ft. Reizer Pál püspök
Elnök – Nevezi Sarolta
Alelnök – Engi Mária, Czundel Magdolna
Pénztáros – Márka Ildikó
Titkár – Lacus Éva
A nőszövetség városi szinten, a püspökség keretében működött 2002-ig. Fő célja a karitatív munka és a hitélet ápolása, önmaguk vallási képzése.
Célul tűzik ki, hogy részt vállalnak az Egyház hitbuzgalmi és karitatív küldetésének megvalósitásából (munkájában). Tehát nem önmagukért, nem klubtevékenységi céllal alakultak, hanem azért, hogy magukévá tegyék Szent Pál búzditását: „Fáradjatok minél többet az Úr ügyéért szüntelen, hiszen tudjátok, hogy fáradozástok az Úrban nem hiábavaló” (1Kor. 15,58).
A tevékenység több csoportban kezdődött el:
-Magzatvédő csoport
-Öregek, betegek látogatása
-Szegény gyermekek és árvák felkarolása.
Első években gyakran segítenek a Caritas munkájában: információ beszerzése betegekről, öregekről és rászorulókról; szeretetcsomagok összeállítása és kiosztása; öregek és árva gyermekek látogatásának megszervezése.
A munka karitatív jellegű csapatmunka, tehát közösen, közös célért dolgoznak, úgy dolgoznak, hogy általuk tiszteletet nyerjen Egyházunk.
1994. február 14.-én új vezetőséget választanak:
Lelki vezető – Ft. Ardai L. Attila kanonok
Elnök – Haller Terézia