Április 9.

Categories: Hírdetések

  • Ma d.u. 5 órától keresztúti ájtatosság lesz, melyen a családcsoport énekel.
  • Este 8 órától a Kálvária templom kertjlben lesz ifjúsági keresztút.
  • Nagyheti szentmisék, szertartások rendje:

Nagycsütörtökön: d.e. 10. olajszentelési szentmise

este 7. szentmise az utolsó vacsora emlékére

Nagypéntek: d.u. 3. keresztúti ájtatpsság

este 7. igeliturgia, hódolat a kereszt előtt, szentáldozás

Nagyszombat: 7 órától szentségimádás estig

este 8,30ától Vígilia szentmise, feltámadási szertartás, körmenet